Outlet Lonsdale, Everlast    Váš expert na nízké ceny Lonsdale, Everlast,..to je Levný Outlet. 

Levný Outlet - váš prodejce nejprodávanějších značek Lonsdale, Everlast, Umbro doporučuje:

 

STAŇTE SE NAŠIMI FANOUŠKY NA FACEBOOKU a budete čerstvě informování o novinkách,akcí(např.slevy Lonsdale, Everlast, Umbro)

WWW.LEVNYOUTLET.CZ - Nejlevnější značkové oblečení,obuv,doplňky a parfémy

 


OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ PODMÍNKY / OBCHODNÍ USTANOVENÍ

Úvod
Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.levnyoutlet.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (www.levnyoutlet.cz) a kupujícího (zákazník).

Objednávka a uzavření kupní smlouvy
Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.levnyoutlet.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím. Vyplněním závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.levnyoutlet.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

Reklamace
Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu www.levnyoutlet.cz a právním řádem platným v ČR. Zboží na reklamaci posílejte v původním obalu. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky. Výrobce obvykle neuznává záruku u zboží poškozeného při přepravě i když se závada projevila před transportem.

Práva a povinnosti prodávajícího
Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího. Při převzetí zboží od našeho přepravce obdrží kupující ke zboží daňový doklad. Veškeré osobní údaje poskytnuté při objednávce jsou důvěrné (viz. Ochrana osobních údajů). Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu. Prodávající si ponechává právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) kdykoliv odstoupit(např.při nedostupnosti zboží, špatným naceněním zboží a služeb, v případě výpadku služeb datové komunikace,..).

Dodací lhůta - Prodávající si ponechává lhůtu na dodání objednaného zboží maximálně 10 pracovních dní od převzetí objednávky od kupujícího

Práva a povinnosti kupujícího
Kupující je povinen uvést kontaktní telefon a emailovou adresu, správnou a úplnou poštovní adresu,  na kterou má být objednané zboží odesláno. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením. Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14-ti dnů od doručení bez udání důvodů. Platba za zboží není-li dohodnuto jinak probíhá dobírkou při převzetí zboží kupujícím nebo předchozí platbou na slovenský účet(platí pro objednávky s místem doručení-Slovensko). U nevyzvednutých dobírkových zásilek kupujícím bude při příští objednávce u téhož kupujícího požadována platba předem na náš účet v mBank. Až po této platbě bude zboží odesláno na adresu kupujícího.
Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Všechny ceny zobrazené v eshopu WWW.LEVNYOUTLET.CZ jsou od 28.12.2016.

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)
Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající (nejpozději do 10 dnů) zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku, a to předem dohodnutým způsobem.


Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu internetového obchodu www.levnyoutlet.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.

WWW.LEVNYOUTLET.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY / DOPRAVA

DOPRAVA A PLATBA ZA ZBOŽÍ

CENÍK

Doprava kurýrní společností DPD s dobírkou až k vaším dveřím 119Kč

Poštovné ZDARMA(přeprava společností DPD, nebo uložení v odběrných místech ULOŽENKA.CZ - výběr zákazníkem) pro objednávky nad 2000Kč**

Doprava kurýrní společností DPD na Slovensko - platba předem na náš slovenský účet 179Kč(Eur 7,31)-dle aktuálního kurzu na našich stránkách

Od 1.3.2017 již nebude možný osobní odběr zboží

ULOŽENKA.CZ (DPD ParcelShop) - osobní odběr ve výdejních místech ULOŽENKA.CZ (DPD ParcelShop)  99Kč. Přes ULOŽENKA.CZ (DPD ParcelShop)není v současné době možné zboží odebírat na Slovensku.

Příplatky:

Příplatek 119Kč k částce poštovného pro zboží o hmotnosti 20kg a více nebo o rozměrech 150cm x 150cm x 150cm. Tento příplatek se připočítává i k poštovnému zdarma pro objednávky nad 1500Kč, jestliže objednané zboží je větších rozměrů nebo hmotnosti výše uvedené.


**)Nabídka platí  do odvolání akce prodávajícím. Lze ji uplatnit pouze u objednávek v celkové částce nad 2000Kč/1objednávka. Při objednávce nižší než 2000Kč je tato akce neplatná i v případech, že kupující při objednávce a následné volbě dopravy si tuto možnost zvolí. Nabídka platí pouze pro koncové zákazníky, nikoliv pro obchodníky odebírající přes dealerský ceník.

UPOZORNĚNÍ: Jestliže zákazník z objednávky nad 2000Kč část objednaného zboží vrátí (z důvodů zákazníkem objednané špatné velikosti, barvy, značky zboží,nebo z jakéhokoliv svého svobodného rozhodnutí) a výsledná částka původní objednávky ponížená o částka za reklamované zboží bude nižší než 2000Kč, bude tomuto zákazníkovi odpočtena částka poštovného, které obdržel zdarma při akci Poštovné ZDARMA pro objednávky nad 2000Kč z reklamovaného zboží. Tato o poštovné ponížená částka bude zákazníkovi odeslána na jeho osobní účet.

Zboží doručujeme kurýrní společnosti DPD, která zboží po předchozím telefonickém kontaktu přiveze přímo na Vaši adresu, kterou jste určili jako dodací při odeslání objednávky. Případně se můžete s pracovníkem společnosti DPD domluvit na jiném místě předání zásilky. Platba za zásilku probíhá ihned při předání zboží pracovníkem společnosti DPD. Při předávání dobírkové hotovosti pracovníkovi společnosti DPD si vždy vyžádejte doklad o zaplacení dobírkové částky.


Prodávající(http://www.levnyoutlet.cz/) si ponechává lhůtu na doručení zboží kupujícímu maximálně 10 pracovních dní ode dne objednávky kupujícího, vzhledem k tomu, že většina zboží se nalézá ve skladě v zahraničí. Objednané zboží Prodávající doručí způsobem vybraným kupujícím při odesílání závazné objednávky.Objednané zboží je doručováno Kurýrní společností DPD. Platba probíhá pouze formou Dobírky při převzetí zboží zákazníkem od pracovníka společnosti DPD. Pracovník společnosti DPD Vás bude telefonicky kontaktovat na čase předání zásilky na místě, které jste si určili v objednávce popř.do domluvě s ním se můžete domluvit na jiném místě předání.

OBCHODNÍ PODMÍNKY / REKLAMAČNÍ ŘÁD

Záruční doba

Záruční doba všem osobám používajícím výrobek pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem není stanovena Občanským zákoníkem a stanovuje ji konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pro koncové zákazníky, nikoliv pro firmy (nákup na IČ). A proto se tento údaj může lišit. Pokud není uvedeno jinak je na všechno nové zboží nabízené na našem e-shopu záruka 24 měsíců.

Nesrovnalosti
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (tzv. rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě její opravou v případě je-li zboží vadné a nebo výměnou, je-li zboží nevyhovující (toto však záleží na dohodě mezi kupujícím a prodávajícím); není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. V případě odstoupení od kupní smlouvy bude nutno výrobek zaslat na adresu naší firmy uvedenou v kontaktech a do 30 dnů od doručení zásilky do sídla bude částka za objednané zboží poukázána na účet kupujícího. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Kupující má právo na výměnu zboží jen tehdy, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. V tomto případě bude zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená částka zpět. Vrácené částky se poukazují zpět na účet majitele, požaduje-li kupující poslat peníze na adresu poukázkou nebo cenným psaním v hotovosti, vyhrazujeme si prodejce právo odečíst z vyplacené částky poplatek za poukázečné nebo poštovné.

Poškození zboží vlivem častého používání
Upozorňujeme také zákazníky, že záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích částí) způsobené jeho častým používáním. Kratší životnost výrobku vlivem častého používání nelze tedy považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat. Děkujeme za pochopení.Kde reklamovat
Je-li v České republice společnost určená k případné opravě zboží této značky, nebo zajišťuje-li si opravu přímo sám výrobce, uplatní kupující právo na opravu u společnosti určené k provedení záruční opravy. V případě, že není možné zajistit opravu tímto způsobem, zajistí opravu prodávající.

Postup reklamace
Při uplatňování reklamace dodržujte prosím následující postup: Zvolte na našich stránkách odkaz “Kontakt” a spojte se s námi telefonicky nebo e-mailem, kde se Vám bude věnovat obchodník, který sdělí další postup. Reklamované zboží prosím pošlete na naší adresu Vašátkova 1032/11, Praha 9, 198 00. Zboží není možné doručit na naší adresu osobně. 

Zboží zasílejte ve vyhovujícím přepravním obalu. Naše firma neručí za případné mechanické poškození při přepravě zboží do sídla naší firmy.

Řešení sporů

Eshop www.levnyoutlet.cz se vždy bude snažit vyřešit případný spor mezi zákazníkem a eshopem ke spokojenosti zákazníka. Jestliže zákazník nebude spokojený s výsledkem řešení sporů, má od 1. února 2016 také možnost mimosoudního řešení sporů. Tímto orgánem mimosoudního řešení sporů (vyjma oblasti finančních služeb, elektronických komunikací, poštovních služeb a některých energetických odvětví) je Česká obchodní inspekce. Tyto spory můžete řešit i online. V tomto případě je možné využít platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


Doručení reklamovaného zboží
V případě, že není reklamované zboží osobně předáno k reklamaci prodávajícímu a je odesláno do našeho sídla, je kupující odpovědný za přepravu a případné škody při ní způsobené. K přepravě reklamovaného zboží používejte výhradně originální obaly. Dbejte na kvalitní zabalení dodávané věci. Doporučujeme zboží vždy posílat k tomu určenou službou a dostatečně pojištěné. Do zásilky uveďte důvod reklamace a přiložte kopii daňového dokladu, pokud nebyl s objednávkou dodán elektronicky e-mailem.Reklamované zboží zasílejte zpět na naši adresu jako obyčejný balík, nebo cenný balík bez dobírky. Zásilky s dobírkou nepřebíráme z důvodu nemožnosti si reklamované zboží zkontrolovat.

Kupující má dle §53 odst. 6 zák. č. 40/1964 Sb. (obč. Zák.), právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.
Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží bez známek používání nebo opotřebení ( pokud možno s visačkou ), v původním obalu ( nemyslí se tím přepravní obal ) poslat zpět v uvedené lhůtě. Po navrácení zboží, prodávající zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku za zboží předem dohodnutým způsobem, případně vymění za výrobek jiný, jeli to dohodnuto s kupujícím.

V případě reklamace zboží, které je reklamováno kupujícím z důvodu špatné velikosti, barvy, tvaru, které si kupující objednal a zboží souhlasilo s údaji na objednávce od kupujícího se účtuje zákazníkovi poplatek za náklady spojené s opakovanou dopravou ke kupujícímu (DPD poštovné a balné 119,- Kč ).

OBCHODNÍ PODMÍNKY / OCHRANA OSOBNÍCH DAT

Ochrana osobních dat

Provozovatel internetového obchodu www.levnyoutlet.cz se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně. Vaše osobní údaje budou dle zákona přísně zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a Vámi(info o objednávkách, akcích, soutěžích a PR aktivitách prodávajícího). Zpracování a nakládání s osobními údaji probíhá v souladu se zákonem 101/2000 Sb. na ochranu osobních dat.

Vaší objednávkou nám dáváte automaticky souhlas k tomu, abychom Vaše osobní údaje dle zákona zpracovávali a používali je ke komunikaci s Vámi. Tento souhlas můžete kdykoli písemně ukončit.